Karakia Whakamutunga – Ending Prayer

Karakia Whakamutunga (Ending prayer)

1. E Rongo e whakairihia ki runga hai, ae, tuturu o whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumie hue e taīki e. (Whanganui)
May the peacefull essence bestow upon us, that which we acknowledge, bind and gather together, A men.

2. Ko te mouri ki runga, ko te mouri ki raro, ko te mouri e Rongo,  e whakairihia ēnei kupu kōrero ki te piringa tāhuhu ō tō tātou whare, tuturu o whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumie hui e taīki e. (Whanganui)
We call upon the living  essence and may peace bestow upon us, that which we acknowledge, bind and gather together, A men.

3. Kia tau kia tātou katoa, te atawhai ō tō tātou Ariki a Ihu Karaiti, me te aroha o te Atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, Ā mene. (Catholic)

May peace and the guidance of Jesus Christ and the love of the Lord dawn upon us all, and may we dwell in the sacred spirit as one, A men.

4. E Te Māngai e ngā Anahera pono e te toko toru tapu, whakaūngia mai mātou ki roto i te aroha noa. Paiheretia nei mātou ki te rangimārie i ngā wā katoa, ko te Māngai hei tautokotia mai, ai a nei, ake nei, Ae. (Ratana)

Our Leader and our Sacred Holy Angels, draw us into your everlasting love and binding peace, Our Leader and our Sacred Angels, A men.