Wānanga (Tīmatanga)

Karakia

E rongo e whakairihia ēnei kupu ki te piringa tāhuhu ō tō tãtou whare.
Turuturu o whiti whakamaua Kia tīna (Tīna) hui e tāiki e

Mare
Mihi ki te whānau
Whanganuitanga
Everyone who has gathered (acknowledgements)
History.

Wānanga
Reclaiming, reimagining and redefining our
Indigenous ways of knowing and being Māori
(Tino Rangatiratanga)

Why do we do the things we do?
(Tikanga, protocol)

Whanganuitanga.
The Whanganui river.
What it is to be from Whanganui.
E rere kau mai te awa tupua mai te kāhui maunga ki tangaroa, Ko au te awa ko te awa ko au.
The ancestral river flows from the mountain to the sea, I am the river and the river is me.
(Image of Whanganui)
Kāhui maunga = Ruapehu

4 desciples of Whanganui

Matiu Mareikura (Mathew)
Tahi Parai (John)
Ruka Broughton (Luke)
Maka Cribb (Mark)

Cover the area of Whanganui, sharing knowledge pertaining to its culture and history.

Ko tōu piki amokura nōu
Ko tōku piki amokura nōku

Pōhiri
Pipiriki (Marae)
Pōhiri = welcome
Hui ora = celebration, congregation
Hui mate = death gathering, bereavement
Whanganui drop the H’s
The pōhiri process is based upon these key principles

– Pōhiri = Welcome
Tangata Whenua (Native to the land)

– Kai = Food
Quality of food ensuring the guests are well fed and healthy.

– Manaakitanga = host
Ensure the guests are welcomed and feel at home

Friend or Foe
When a Manuhiri arrives the first step in the pōhiri process is to see if the guests are
Meeting on good terms or bad.
This space is known as the Marae area.
Unknown space to determine the diplomacy of the guests.

(Graph of Marae ātea) description of areas and its meaning.
5 paepae.
5 domains of the Marae.

Karanga (Hine waiata)
Whaikōrero (Tama Kōrero) (whare nui)
– kapa haka ( performers)
– Keka (runner)

Wharekai (dinning room) (wharekai)
Kauta (kitchen)

Kohikohi Kai (Food gatherers)

Each paepae domain has its own
– Te Reo Pōhiri/ Kai karanga
– Kaikōrero (Speaker)
– Kapa Haka/ Waiata

Tama kōrero
(Responsibilities)
Role to uphold the “mana” (power) of the Marae, iwi, hapu
Tribe/subtribe.

– Te Reo Māori
– Waiata
– Variety of songs
– Pū rākau (stories)
– Te reo ōkawa, ōpaki
– Whakapapa, (genealogy)

Hine Waiata (Responsibilities)
– Uphold the mana of the Marae, Hapū, iwi
– Te reo pōwhiri (Karanga)
– Waiata
– Pūrākau
– Te reo ōkawa/ōpaki You

Kaua Te tāne e whakakore ngā mahi a te wahine
Kaua te wahine e whakakore ngā mahi a te tāne

Don’t make each other redundant

Traditional pōwhiri process
Manuhiri (guest)
Hoariri (enemy)

Haka pōwhiri
– War party
-Karanga
– Manuhiri
– Tangata whenua

Tikanga whaikōrero
– Paeke (old days of war, one for one)
– Tāu-utu utu/ Tū atu, tū mai. (Speaking exchange)
– Hariru hongi 2 presses of the nose

Karakia

E rongo e whakairihia ēnei kupu ki te piringa tāhuhu o tō tātou whare.
Turuturu o whiti whakamaua kia tīna (Tīna) hui e tāiki e