Waiata

Nau mai (welcome)

To the Waiata category of Whanganuitanga

 

Haere Mai

1. Haere mai e te manuhiri tuārangi
2. Nā taku pōtiki koe tiki
3. Atu ki te taha tū o te rangi
4. Kūkūmea mai ai
5. Haere mai
6. Haere mai
7. Haere mai
8. Haere mai
9. Ki hea
10. Ki taku hui

 

Welcome

1. Welcome our guests
2. Our topic
3. We have thought carefully about
4. Has drawn us together
5. Welcome
6. Welcome
7. Welcome
8. Welcome
9. Where
10. To our gathering

 

2. He Koroia

He koroia hareruia
Ki a Ihowa o nga mano
Ki te Kahui Ariki wairua
Ko te Mangai hei tautoko mai
Te Arepa
Te Omeka
Tautokotia mai te ropu nei
Piriwiritua
Hamuera
Ka puta
Ka ora

 

Glory and Honor

Glory, hallelujah
To our creator of multitudes
To the spiritual realm
Tis the leader whom shall guide us
Alpha the beginning
Omega the end
Support us our group
The sons
(daughters) of the leader
Ascend forth
In good will and wellbeing