Noho Marae 1 Parinui, Tieke

Itenary  Te Matui

April 20th, 2019
5.00 – 7.00pm: Set up, cook Tea, Karakia (kai) Clean up
7.00 – 9.00pm: Karakia (Beginning) Introductions, waananga outline, Waiata
(He Kororia) Karakia (End)
9.00 – 9.30pm: Karakia (kai) Supper
9.30 – 11.30pm: Karakia (Mahi) Waiata (Koia nei) Karakia (End)
11.30 – 12.00am: Karakia (kai) Supper
12.00 – 3.00am: Karakia (mahi) Waiata, Open discussion, questions and answers? Karakia (End)

April 25th, 2019
8.00 – 9.00am: Prep Breakfast, karakia (kai) Clean up
9.00 – 10.30am: Karakia (mahi) Waiata, 1. Maori creation – deity links,
Karakia (End)
10.30 – 11.00pm: Karakia (kai) Morning tea
11.00 – 12.30pm: Karakia (mahi) Waiata, 2. Pepeha – Geographical links,
Karakia (End)
12.30 – 1.30pm: Karakia (kai) Lunch
1.30 – 3.00pm: Karakia (mahi) Waiata, 3. Whakapapa – Genaology links, Karakia (End)
3.00 – 3.30pm: Karakia (kai) Afternoon tea
3.30 – 5.00pm: Karakia (mahi) Waiata, Revise, Creation, Pepeha, Whakapapa
work groups. Presentation at 7.00pm
5.00 – 7.00pm: Set up, cook Tea, Karakia (kai) Clean up
7.00 – 9.00pm: Karakia (Beginning) Waiata. Presentations, Karakia (End)
9.00 – 9.30pm: Karakia (kai) Supper
9.30 – 11.30pm: Karakia (Mahi) Waiata (Riipii riipiia) Karakia (end)
11.30 – 12.00am: Karakia (kai) Supper
12.00 – 3.00am: Karakia (mahi) Waiata, Open discussion, questions and
answers?

April 26th, 2019
8.00 – 10.00am: Prep Breakfast, karakia (kai) Clean up whole Marae
10.00 – 12.00pm: Karakia (mahi) Waiata, Revision, Home work & Mare two presentations, Karakia (End)