Kupu Hou

Tupua = Entity

In each bend of the river has an entity

Tangaroa = God of the sea

Tikanga = Protocol

pohiri = welcome

Hui ora = celebration

Hui mate = bereavement

Kai = Food

Manaakitanga = Host

Keka = runner

Kai korero = speaker

Pu rakau = Stories

Manuhiri = Guest

Hoariri = Enemy

Urupa = Grave, Cemetery

Taupoki = Closing

For more translations click here