Karakia mō te Kai – Prayer for Food

Kai (food)
1. E te Ariki whakapaingia ēnei kai, Ā mene. (Catholic)
Lord bless this food, A men.

2. E te Ariki, whakapaingia ēnei kai, hei ōranga mō ō mātou tinana, whāngaia hoki ō mātou wairua ki te taro o te ora, Ā mene. (Catholic)

Lord, bless this food, as sustenance for our body and soul and for a better wellbeing, A men.

3. Nau mai e ngā hua o te wao, o te ngākina, o te wai tai, o te wai Māori, nā Tāne, nā Rongo, nā Tangaroa, nā Maru, ko Ranginui etū iho nei, ko Papatuānuku e takoto ake nei, tuturu o whiti whakamaua kia tiina, tiina, haumie hui e tāiki e. (Iwitanga)

We welcome the fruits of the forest, land, air and water ways, It is the realm of our sky Father and Mother Earth, that which we acknowledge, bind and gather together, A men.