Hei Hei – Ngeri

Hei Hei

He Ngeri mō te kai

A calling Acknowledgement pertaining to food and delacacies.

HEI HEI

He aha te  hei

Hei hei

He aha te Hei hei

Ko te kaiwhakaohorere i te atapō

Te ngata, Te puku ki te  awhi awhi

Aue! Aue! Tē hiahia

Aue! Aue! Tē hiahia

E ngau e tō tenetene

E ngau e tō tenetene

Ko te kaiwhakaputa i te ure ki waho rā!

Torotī! Torotā!

 

Chicken an entertaining acknowledgement for food and local cuisine

Chicken

Never mind the chicken

Chicken

Never mind the chicken

Those who wake early, the early bird gets the worm

My stomache aches for food

Oh can’t stand the pain

Oh so hungryy

As i delve into your lusciouss delicacy

Your local cuisine

Oh I am famished

Totally satisfied